Η οσφυϊκή περιοχή

Γράφει ο Χρυσοβαλάντης Σασσάνης PT, OMT, MAppSc
Φυσιοθεραπευτής

Αρίθμηση σπονδύλων ανθρώπινου σώματος γραφική απεικόνιση

Η οσφυϊκή κύρτωση της σπονδυλικής μας στήλης (όπως και η αυχενική, θωρακική και ιεροκοκκυγική), βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση των φορτίων που ασκούνται ώστε να μην τραυματιζόμαστε. Οι μύες της περιοχής υποστηρίζουν την σπονδυλική στήλη. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο αν χρειάζεται πχ να παραμείνουμε σταθεροί πολλές ώρες στην ίδια στάση (πχ εργασία μπροστά σε υπολογιστή). Έτσι πολλές φορές δεν διατηρούνται η σωστή κύρτωση και έχουμε πχ υπερβολική λόρδωση ή ελλειπή λόρδωση. Με αυτό τον τρόπο φορτίζουμε υπερβολικά την οσφυϊκή περιοχή της σπονδυλικής μας στήλης και με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να καταλήξουμε στην εκδήλωση ενός μεγαλύτερου προβλήματος.

Οι μύες της οσφυοπυελικής περιοχής χωρίζονται στους μεγάλους-επιφανειακούς μύες και στου μικρότερους που βρίσκονται βαθύτερα στα κοιλιακά τοιχώματα. Αυτοί οι ε τω βάθει μύες είναι αυτοί που παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στη σταθεροποίηση της οσφυϊκής μοίρας. Σπουδαιότερος είναι ο εγκάρσιος κοιλιακός. Η διάταξη των ινών του, μοιάζει με ζώνη και όταν συσπάται σφίγγει τη μέση μας, ακριβώς όπως και οι ζώνες που χρησιμοποιούμε για την οσφυαλγία. Ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς, ενεργοποιείται όταν συσπούμε τους μύες του πυελικού εδάφους στην περιγεννητική μας περιοχή.

Σχηματική απεικόνιση εγκάρσιου κοιλιακού μυ

Dektop CTA Mobile CTA