Κατάγματα – μηχανισμός δημιουργίας

Πως δημιουργείται ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και γιατί είναι τόσο επώδυνο;

Συνήθως με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται στην σπονδυλική μας στήλη κάποιες φθορές (εκφυλιστικές αλλοιώσεις). Η πιο συχνή είναι στους μεσοσπονδυλίους δίσκους. Συνέπεια, είναι η απώλεια της ελαστικότητας και του ύψους των μεσοσπονδυλίων  δίσκων που έχουν υποστεί τη φθορά. Καθώς η φθορά προχωρεί, επηρεάζεται ο τρόπος που φορτίζονται (μεταφέρουν βάρος) οι σπόνδυλοί μας σε κάθε κίνησή μας. Έτσι, το πίσω τμήμων των σπονδύλων όπου βρίσκονται και οι μεταξύ τους αρθρώσεις “σηκώνει” όλο και μεγαλύτερο βάρος, κάτι που με τη σειρά του προκαλεί αρθρίτιδα και πόνο στις σπονδυλικές αρθρώσεις. Αντίθετα, το μπροστινό τμήμα των σπονδύλων που περιλαμβάνει το  κυρίως σπονδυλικό σώμα μεταφέρει όλο και μικρότερο βάρος. Το γεγονός αυτό και μόνο, έχει σαν συνέπεια την αραίωση του οστού στο μπροστινό τμήμα του σπονδύλου, προκαλώντας έτσι ένα είδος τοπικής  οστεοπόρωσης, ακόμα και στα άτομα που δεν έχουν γενικευμένη οστεοπόρωση. Έτσι το μπροστινό τμήμα του σπονδύλου γίνεται λιγότερο ανθεκτικό, εύθραυστο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάθει καθίζηση, να συμβεί δηλαδή ένα συμπιεστικό κάταγμα. Λόγω του κατάγματος και της καθίζησης του σπονδύλου που ακολουθεί, όλο το βάρος μεταφέρεται πια στο πίσω τμήμα του σπονδύλου και στις αρθριτικές αρθρώσεις. Αυτό δημιουργεί ακόμα πιο ισχυρό πόνο, ο οποίος δεν θα υποχωρεί ακόμα και αν το συμπιεστικό κάταγμα επουλωθεί μετά από αρκετές εβδομάδες ακινησίας. Ο λόγος που ο πόνος δεν υποχωρεί είναι ακριβώς ότι ο πόνος αυτός δεν οφείλεται σε αυτό καθαυτό το κάταγμα αλλά προέρχεται από την επιβάρυνση των οστεοαρθριτικών αρθρώσεων.

Κυφοπλαστική

Ο μόνος τρόπος ανακούφισης από τον πόνο είναι η ενίσχυση και αποκατάσταση του σχήματος του σπονδύλου ώστε να μπορεί να μεταφέρει μέρος του βάρους και να αποφορτιστούν οι αρθρώσεις. Αυτό ακριβώς γίνεται με την επέμβαση της κυφοπλαστικής.

Dektop CTA Mobile CTA