Οστεοτομίες της σπονδυλικής στήλης

Σε ποιές περιπτώσεις συνιστώνται οι οστεοτομίες σπονδυλικής στήλης;

Ο στόχος της οστεοτομίας, είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας του σώματος, η ανακούφιση από τον πόνο και η πρόληψη της υποτροπής ή περαιτέρω επιδείνωσης της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης. Γίνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που πάσχουν από κύφωση, σκολίωση ή συνδυασμό των δύο καθώς και σε μεγαλύτερες ηλικίες που παρουσιάζουν το παθολογικό πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια είναι πλέον γνωστό με τον όρο ‘σπονδυλική ανισορροπία στο οβελιαίο επίπεδο’ ή sagittal imbalance. Με τις σύγχρονες προόδους σε νέες χειρουργικές τεχνικές καθώς και την αυξημένη ασφάλεια που παρέχουν μέθοδοι όπως η ρομποτική χειρουργική τεχνολογία, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και η σύγχρονη αναισθητική υποστήριξη, οι τεχνικές οστεοτομίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Τόσο η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες έτσι και το παθολογικό πρόβλημα sagittal imbalance, είναι αιτίες σοβαρού πόνου και νευρολογικών συμπτωμάτων και ένα από τα πιό σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα με επιτυχία από την χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Τύποι οστεοτομίας

Η χειρουργική επέμβαση για την διόρθωση των πιό πάνω προβλημάτων μπορεί να περιλαμβάνει μια κατηγορία επεμβάσεων που όλες ονομάζονται Οστεοτομίες της Σπονδυλικής Στήλης. Ανάλογα με την φύση, την έκταση και την σοβαρότητα του προβλήματος χρησιμοποιούμε διαφόρους τύπους οστεοτομίας της σπονδυλικής στήλης. Οι τύποι αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως τις ακόλουθες επεμβάσεις:

  • Η οστεοτομίες Smith-Petersen, μια οστεοτομία των ‘οπισθίων’ τμημάτων της σπονδυλικής στήλης κατά την οποία αφαιρούνται επιλεγμένοι σύνδεσμοι και αρθρώσεις και διορθώνεται η παραμόρφωση μέσω της κίνησης του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Έως 10 μοίρες παραμόρφωσης ανά επίπεδο μπορούν να διορθωθούν με αυτή την τεχνική.
  • Η οστεοτομίες Ponte, μια άλλη οστεοτομία των ‘οπισθίων’ τμημάτων της σπονδυλικής στήλης που χρησιμοποιείται για την διόρθωση σοβαρών περιπτώσεων σκολίωσης σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες. Μας δίνει την δυνατότητα να αυξήσουμε σε μεγάλο βαθμό την διόρθωση της παραμόρφωσης που προκαλεί η ιδιοπαθής σκολίωση και να βελτιστοποιήσουμε το τελικό αποτέλεσμα σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων.
  • Η οστεοτομίες ‘αφαίρεσης’ (pedicle subtraction), ένας τύπος διορθωτικής οστεοτομίας κατά την οποία αφαιρείται ένα τριγωνικό τμήμα του σπονδυλικού σώματος και η παραμόρφωση διορθώνεται με σύγκλειση του χώρου που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό. Αυτού του τύπου η οστεοτομία μπορεί να επιτύχει μεγάλη διόρθωση, τυπικά έως και 45-50 μοίρες, αποκαθιστώντας έτσι πλήρως την ισορροπία του σώματος που έχει διαταραχθεί από σοβαρή (έως και 20 εκατοστά!) μετατόπιση του άξονα του κέντρου βάρους του σώματος.
  • Η οστεοτομίες ‘εκτομής’ (vertebral resection), ένας τύπος οστεοτομίας που χρησιμοποιείται για άκαμπτες πολύπλοκες παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης καθώς και για εκτομές συγγενών (κληρονομικών) παραμορφωμένων σπονδύλων, αφαίρεση σπονδύλων που έχουν προσβληθεί από όγκους της σπονδυλικής στήλης και σπονδύλων που έχουν παραμορφωθεί από τραυματικές κακώσεις.

Η χειρουργική ομάδα:

Όλες οι οστεοτομίες της σπονδυλικής στήλης απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση του προβλήματος του ασθενούς, ακριβή προγραμματισμό και οργανωμένη χειρουργική ομάδα, συχνά με την συνεργασία ειδικοτήτων (Ορθοπαιδικής, Νευροχειρουργικής, Αναισθησιολογίας, Νευροφυσιολογίας, Φυσικής Αποκατάστασης και άλλων).

Είναι ωστόσο γεγονός οτι με τις σύγχρονες τεχνικές οστεοτομίας της σπονδυλικής στήλης μπορούν να λυθούν προβλήματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ‘άλυτα’ και προκαλούσαν μόνιμη αναπηρία και σοβαρούς περιορισμούς στην καθημερινότητα σε μεγάλο αριθμό ατόμων κάθε ηλικίας.
Επίσης, με τις σύγχρονες οστεοτομίες της σπονδυλικής στήλης μπορούν ακόμη να διορθωθούν σοβαρά προβλήματα σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας στο παρελθόν, μια κατηγορία προβλημάτων που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ουσιαστικά δεν είχαν καμία ουσιαστική λύση ή αντιμετώπιση.

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό και Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης Δρ. Ιωάννη Καρνέζη, για να σας κατευθύνει με σοβαρότητα και επαγγελματισμό.