Σκολίωση σε αριθμούς

Η συχνότητα της σκολίωσης ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Κατά μέσο όρο το 3% του γενικού πληθυσμού θα παρουσιάσει ιδιοπαθή σκολίωση. Από αυτές το 80% είναι εφηβική. Στην περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης του εφήβου (κορίτσια 11-15 ετών, αγόρια 13-17 ετών), η καμπύλη της σκολίωσης μπορεί να επιδεινώνεται 1 έως 2 μοίρες κάθε μήνα.

Για τους εφήβους που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους μια σκολίωση 20 μοιρών έχει 68% πιθανότητα να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Μια σκολίωση 40-50 μοίρες στο τέλος της εφηβείας, είναι πιθανό να συνεχίσει να επιδεινώνεται στην ενήλικη ζωή αλλά με πολύ αργότερους ρυθμούς.

Οι θωρακικές καμπύλες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιδείνωσης από τις οσφυϊκές καμπύλες.

Dektop CTA Mobile CTA