ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Σκολίωση σε αριθμούς

Η συχνότητα της σκολίωσης ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Κατά μέσο όρο το 3% του γενικού πληθυσμού θα παρουσιάσει ιδιοπαθή σκολίωση. Από αυτές το 80% είναι εφηβική. Στην περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης του εφήβου (κορίτσια 11-15 ετών, αγόρια 13-17 ετών), η καμπύλη της σκολίωσης μπορεί να επιδεινώνεται 1 έως 2 μοίρες κάθε μήνα.

Για τους εφήβους που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους μια σκολίωση 20 μοιρών έχει 68% πιθανότητα να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Μια σκολίωση 40-50 μοίρες στο τέλος της εφηβείας, είναι πιθανό να συνεχίσει να επιδεινώνεται στην ενήλικη ζωή αλλά με πολύ αργότερους ρυθμούς.

Οι θωρακικές καμπύλες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιδείνωσης από τις οσφυϊκές καμπύλες.