σπονδυλοδεσια

Πότε μπορεί να βοηθήσει

Η σπονδυλοδεσία έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις που όμως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες από τον γιατρό. Είναι η κατάλληλη επέμβαση για περιπτώσεις όπως:

Τι σημαίνει και τι επιτυγχάνει

Με τον όρο σπονδυλοδεσία εννοούμε την συνένωση δύο ή περισσοτέρων σπονδύλων μεταξύ τους (spinal fusion). Ο λόγος που ο γιατρός μπορεί να συστήσει την σπονδυλοδεσία είναι ότι κάποιες φορές η ανεξάρτητη κίνηση των σπονδύλων δημιουργεί προβλήματα και είναι απαραίτητο να καταργηθεί. Έτσι το αποτέλεσμα της επιτυχημένης σπονδυλοδεσίας είναι:

Πως γίνεται

Η σπονδυλοδεσία γίνεται σε δύο στάδια κατά την χειρουργική επέμβαση.
Στο πρώτο στάδιο ο γιατρός σταθεροποιεί τους σπονδύλους μεταξύ τους με ειδικά υλικά και στο δεύτερο στάδιο τοποθετεί οστικό μόσχευμα το οποίο πετυχαίνει την ενοποίηση των σπονδύλων σε ένα "σώμα".

Ακτινογραφία οπίσθιας σπονδυλοδεσίας οσφύος (μέσης)
Ακτινογραφία οπίσθιας σπονδυλοδεσίας οσφύος (μέσης)
Ακτνογραφία: διασωματική και οπίσθια σπονδυλοδεσία
Σπονδυλοδεσία διασωματική (κόκκινο βέλος) και οπίσθια. Η ράβδος συγκράτησης (γαλάζιο βέλος) είναι από πολυμερές υλικό, αόρατο στις ακτινογραφίες!

Είδη σπονδυλοδεσίας

Οπίσθια σπονδυλοδεσία. Η πιο κλασσική μορφή. Η τοποθέτηση του μοσχεύματος γίνεται στην οπίσθια επιφάνεια της σπονδυλικής στήλης (φωτογραφία πάνω αριστερά)
Διασωματική σπονδυλοδεσία. Η νεώτερη μέθοδος. Η σταθεροποίηση των σπονδύλων γίνεται με τοποθέτηση ειδικών κλωβών που περιέχουν το μόσχευμα μεταξύ των σπονδύλων (φωτογραφία πάνω δεξιά)
Σε αρκετές περιπτώσεις ο γιατρός μπορεί να συνδυάσει τις δύο αυτές μεθόδους.
Διαδερμική. Είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος με στόχο την ελαχιστοποίηση των χειρουργικών τομών και των τραυματισμών των γύρω μυών (όπως το σύστημα "CD HORIZON ® Sextant™").
Ο γιατρός θα συστήσει την κατάλληλη μέθοδο για την περίπτωσή σας.

Υλικά σπονδυλοδεσίας

Σύγχρονα βιο-συμβατά (biocompatible) κράματα μετάλλων (κυρίως τιτανίου) ή πολυμερών.
Τα οστικά μοσχεύματα είναι συνθετικά αλλομοσχεύματα που προέρχονται από επεξεργασία και παραγωγή συνθετικού οστού.
Κάποιες φορές λαμβάνονται από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης (αυτομοσχεύματα).

Φωτογραφία: Σύστημα νευροπλοήγησης

Ασφάλεια

Ο γιατρός χρησιμοποιεί το κορυφαίο σύστημα νευροπλοήγησης. Τα συστήματα νευροπλοήγησης βασίζονται στην επεξεργασία προεγχειρητικών εικόνων με δεδομένα real time κατά τη στιγμή της επέμβασης. Έτσι ο γιατρός μπορεί να πραγματοποιεί την επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια μηδενίζοντας την πιθανότητα τραυματισμών. ​

Κίνδυνοι

Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υποβληθείτε σε μια επέμβαση σπονδυλοδεσίας όταν αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για το πρόβλημά σας.
Όσο εξαιρετικά είναι τα αποτελέσματα όταν γίνεται στις κατάλληλες περιπτώσεις, τόσο αυξάνουν οι κίνδυνοι περαιτέρω προβλημάτων (όπως επιμονή ή και επιδείνωση των συμπτωμάτων πόνου) όταν η σπονδυλοδεσία δεν είναι η σωστή επιλογή για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ο γιατρός έχει την εξειδίκευση και την εμπειρία ώστε να σας κατευθύνει σωστά.