Τραυματισμοί Σπονδυλικής Στήλης

Αίθουσα Χειρουργείου

Οι τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης

είναι συχνοί και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα που πιναθώς να εμφανιστούν άμεσα, όπως μόνιμη νευρολογική βλάβη και αστάθεια της σπονδυλικής στήλης αλλά και αρκετό χρόνο μετά τον τραυματισμό, όπως φθορά ( εκφυλιστική νόσος) και επιδεινούμενη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.
 

Η αντιμετώπιση των τραυματισμών σπονδυλικής στήλης

Η αρχική αντιμετώπιση των ασθενών με τραυματισμό σπονδυλικής στήλης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης ιατρό και είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα. Αρκετές φορές πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλες κακώσεις που συνυπάρχουν, όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραυματισμοί στο θώρακα και την κοιλιά. Σημαντικός για την σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ο ακτινολογικός έλεγχος καθώς και ο έλεγχος με αξονική και μαγνητική τομογραφία.

 

Παράγοντες για την αντιμετώπιση τραυματισμών σπονδυλικής στήλης

Η αντιμετώπιση των τραυματισμών και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η λεγόμενη ‘σταθερότητα’ της κάκωσης, που εξαρτάται από το εάν η σπονδυλική στήλη μετά τον τραυματισμό διατηρεί ή όχι την ικανότητα της να στηρίζει το σώμα στις συνηθισμένες καθημερινές φορτίσεις. Πολύ σημαντική είναι επίσης και ύπαρξη ή μη νευρολογικής βλάβης, όταν συνυπάρχουν κακώσεις νεύρων της σπονδυλικής στήλης ή κακώσεις του νωτιαίου μυελού. Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της σωστής αντιμετώπισης είναι ο βαθμός παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης ώστε να αποφευχθούν μακροχρόνια μελλοντικά προβλήματα.

 

Συντηρητικά μέσα για την αντιμετώπιση τραυματισμών σπονδυλικής στήλης

Η πλειοψηφία των τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζεται επιτυχώς με ‘συντηρητικά’ μέσα, όπως η εφαρμογή κηδεμόνα κορμού, αυχενικού κολλάρου ή ζώνης οσφύος. Ωστόσο σε περιπτώσεις ‘ασταθών’ κακώσεων, νευρολογικών βλαβών ή σημαντικής παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι χειρουργική ώστε να αποφευχθούν σοβαρά μόνιμα προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και προκαλούν αναπηρία.

 

Οστεοπορωτικά κατάγματα μια ειδική κατηγορία τραυματισμών σπονδυλικής στήλης

Μια ειδική κατηγορία κακώσεων της σπονδυλικής στήλης είναι και τα οστεοπορωτικά κατάγματα των σπονδύλων. Αποτελούν την πιό συχνή επιπλοκή της οστεοπόρωσης και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή επιδείνωση ποιότητας ζωής, χρόνια οσφυαλγία ή ραχιαλγία και κύφωση ή ακόμη και σε αναπνευστικά προβλήματα λόγω περιορισμού της θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας ή και πνευμονία ή έλκη κατάκλισης από παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι. Η σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους είναι με την μέθοδο της διαδερμικής Κυφοπλαστικής που βοηθά σημαντικά στην εξάλειψη του πόνου και την άμεση κινητοποίηση ακόμη και σε περιπτώσεις πολλαπλών οστεοπορωτικών καταγμάτων των σπονδύλων.

Με την κατάλληλη και έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση από εξειδικευμένη στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης ιατρική ομάδα, οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζονται σήμερα με αποτελεσματικό τρόπο και το τελικό αποτέλεσμα για τους σθενείς είναι εξαιρετικό στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών.

Ο Χειρουργός Ιωάννης Καρνέζης είναι εξαιρετικά έμπειρος στη Χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Μέσω της εξειδίκευσής του στη Χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς πληθώρα παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Για να λάβετε την κατάλληλη θεραπεία έπειτα από μια εξατομικευμένη διάγνωση από τον Δρ. Καρνέζη, επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.